şuan: Gonderijem dedi...

Kullanım Şartları

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve beraberinde kabul edeceğiniz farklı sözleşmeler, sizin üyeliğiniz sırasında uymayı kabul ettiğiniz kural ve durumları temsil etmektedir. “Kabul Ediyorum” butonuna tıklayarak, bu sözleşmeyi, içerdiği kural ve durumları kabul ettiğinizi belirtirsiniz. Sözleşme üzerinde herhangi bir değişiklik tarafımızdan yapılabilir. Sözleşmenin güncellenmesi durumunda tarafınıza gerekli açıklamalar web sitemiz veya e-posta yoluyla bildirilir. Değiştirilmiş olan Kullanıcı Sözleşmesi, tarafınızca kabul edilmedikçe kullanıma geçmez, değişiklik durumunda yine kullanıcının kabulü gerekmektedir.

1. Kayıt Kabulü.
Kaydınızın kabul edilmesi için çalışır bir e-posta adresine sahip olmanız ve bu kullanıcı sözleşmesinin içinde üyeliğinizi engelleyecek bir yaptırımın ve sizi bağlayıcı niteliğin bulunmaması yeterlidir. Kullanıcı Kayıtları tamamıyla ücretsizdir. Bu kayıtlar 3doyunlar.com’un gelecekte vereceği / vermesi muhtemel servislere erişimi sağlar. Kaydınızı kullanabilmek için ödenmesi gereken erişim ve diğer tüm masraflar tamamıyla kaydı yaptıran kullanıcının sorumluluğundadır ve 3doyunlar.com bu tür harcamalardan sorumlu değildir. 3doyunlar.com ücretsiz kullanıcı kayıt sisteminde de önceden bildirmek kaydıyla değişiklikler ve yenilikler yapma hakkına sahiptir.

2. Hesabınızın Kullanımı.
Kullanıcı hesabınızı sadece kendi adınıza açabilirsiniz. Kullanıcı hesabınızı ve şifrenizi hiçbir şekilde başka sitelerde / servislerde kullanmamanız, üçüncü el programlara göndermemeniz, başka kişilere vermemeniz gerekmektedir.

3. Puanlama Sistemi.
3doyunlar.com puanlama sistemini, ziyaretçilerinin üye girişi yapmasından sonra birçok frekansa bağlı olarak hesaplamaktadır. 3doyunlar.com puan hesaplamalında frekansların katsayılarını değişme ve yenilik yapma hakkına sahiptir.

4.Hediye ve Ödüller
3doyunlar.com her hafta üye olan kullanıcılarından geçerli olan zaman diliminde en çok puana sahip olan ziyaretçisine önceden belirlenen hediyeyi göndermeyi taahhüt eder. Hediyenin içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. Kullanıcı kayıtlarının dondurulması / silinmesi.
3doyunlar.com, kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunması durumunda, kişilik haklarını zedeleyici durumlarda veya kullanıcının kayıtlarındaki bilgilerin doğrulanamaması durumunda, servislerimizde ya da dışında hizmetlerimizi zedeleyecek davranış ve söylemlerde bulunduğunuz, illegal kullanımda, servislerimizde diğer oyunculara zarar verecek bilgiler yaydığınız, programlar bulundurduğunuz, yapımına, dağılmasına, kullanımına yardımcı olduğunuz tespit edildiğinde kullanıcı kayıtlarını süreli yada süresiz dondurma / çeşitli servislere erişiminizi engelleme veya kullanıcı hesabınızı sistemden silme yetkisine sahiptir. Kayıt bilgilerinin veya kullanıcı kaydınız ile yapmış olduğunuz herhangi bir işlem veya gönderdiğiniz mesajların, kullanıcı sözleşmemiz doğrultusunda tarafımızca gerekli görüldüğünde gösterimden kaldırılması mümkündür.

6. Garanti Bildirgesi.
3doyunlar.com kullanıcı kaydınıza devamlı ve kesintisiz ulaşım, garanti kapsamında değildir. Servislerle ilgili karşılaşabileceğiniz teknik ve diğer problemlerden, servislere bağlanmakta oluşabilecek zorluklardan, herhangi bir oyuncunun yada yetkililerimizin bu sözleşmedeki kural ve prosedürlere ters düşen davranışlardan, hizmet seçiminden doğan masraf ve harcamalardan, oyuncuların veya yetkililerimizin tavırlarından, bağlantı zorluklarından 3doyunlar.com size karşı sorumlu değildir. Ayrıca hizmetlerimize erişiminiz için gereken tüm ücretler ve harcamalar (Internet servis sağlayıcı, telefon ve benzeri erişim ücretleri) ve risk size aittir.

7. Sorumluluk İlkesi.
3doyunlar.com, HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANICIYA ÖZEL PROBLEMLERDEN VEYA BAZI OLAYLAR SONUCUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLARDAN VE / VEYA HASARLARDAN (NASIL YAŞANMIŞ OLURSA OLSUN), İLETİŞİM KOPUKLUKLARINDAN, KAYBEDİLEN VERİLERDEN VEYA BU KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNDA OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR PROBLEMDEN SORUMLU DEĞİLDİR. Bulunduğunuz bölge / ülkede bulunan hukuksal yaptırımlar nedeniyle bu sorumluluk ilkesi ancak ve doğrudan siz kullanıcılarımızı etkiler.

8. Kullanıcıyı bağlayıcı hükümler.
Sözleşmemizi kabul ederek servislerimizi kullanırken hiçbir oyuncunun servislerimizi kullanmasını kısıtlayacak veya uygun olmayacak davranışlarda bulunmayacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca diğer oyuncuları bezdirici, huzursuz edici, korkutucu davranışlarda bulunmak; kanun dışı, zarar verici, tehdit edici, küfürlü, örf ve adetlere karşı, müstehcen, kaba, nefret dolu ya da çok miktarlarda istenmeyen mesajlar göndermek; din, dil, ırk, cinsiyet, ideoloji ayrımına yönelik iletiler göndermek ve materyaller kullanmak, 3doyunlar.com çalışanı, temsilcisi, operatörü, sistem yöneticisi ya da başka bir oyuncuymuş gibi davranmak; verilen hizmetleri, 3doyunlar.com temsilcilerini, operatörlerini, sistem yöneticilerini ve diğer oyuncuları küçümser davranışlar sergilemek; bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir yerel, bölgesel ya da uluslararası kanunları, anlaşmaları, tüzükleri çiğnemek kesinlikle yasaktır. Kullanıcı adınızı (nickname) kullanarak gerçekleştirdiğiniz her hareket ve bağlantıdan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu kayıtsız şartsız kabul etmiş oluyorsunuz.

9. Kayıt Bilgilerinin Saklanması ve Gizliliği.
Hizmetlerimizi kullanarak yapılan bağlantılar gizli değildir ve gerçek zamanlı(online) gerçekleşmektedir. Hiçbir kişi veya kuruluş diğer oyuncuların bağlantılarını ve ilettikleri materyalleri kontrol veya kayıt edemez. Diğer oyuncuların, siz ve aileniz tarafından sakıncalı bulunabilecek herhangi bir içerik sunmayacaklarına dair bir garanti verilemez. Yukarıdaki kontrol ve kayıt işlemlerine konmuş yasaklara rağmen, kabul ettiğiniz kullanıcı sözleşmesindeki kurallar dahilinde sunucu operatörlerinin ve sistem yöneticilerinin bazı veya tüm servislerimizi, şüphelendiği durumlarda bu lisanstaki kuralların ihlal edilmediğini garanti altına almak adına kontrol etmesini, sohbet, oyun ve tartışma özelliklerinin amacı dışında kullanılması durumunda gerekli gördüğü işlemleri yapmasını, hizmetlerin kullanılması dolayısıyla elde edilen veri ve bilgileri saklamasını kabul etmiş olursunuz.

10. Üçüncü El Bilgiler.
Kullanıcı hesabınız vasıtası ile bazı servislerimizi kullanarak oluşturduğunuz veri ve istatistiklerinize erişim hakkı tanınmıştır. Bizler, sizin sunabileceğiniz yada diğer kullanıcılarca sağlanan bilgi ve verilerin kullanıcı sözleşmemize aykırılık taşımaması durumunda herhangi bir müdahalede bulunmayız. Diğer kullanıcıların bilgileri yada sundukları veriler saldırgan, kişilik haklarını zedeleyici veya gerçek olmayabilir. Sizlerden servislerimizi kullanırken kullanıcı sözleşmemiz kurallarına uymaya özen göstermenizi ve etik kurallarına her şekilde uymanızı bekliyoruz.

11. Kullanıcı Veri İçeriği.
Verileri gönderen şahıslar olarak verilerin içeriklerinden tamamıyla gönderici sorumludur. 3doyunlar.com, sadece sizin bu veri ve bildirimlerinizi yayınlayan bir “arabulucu” kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Ancak göndermiş olduğunuz herhangi bir mesaj / yorum / bildirimin içerisinde bulunan bilgiler, tarafımızca gerekli görüldüğü zaman kullanıcı sözleşmemiz gereği gösterimden kaldırılabilir, erişime kapatılabilir.

12. Diğer Sitelere Linkler.
3doyunlar.com, link vermiş olduğu sitelerin içeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 3doyunlar.com web sitesinden herhangi bir linke gittiğinizde sitemizi terk etmiş olursunuz. 3doyunlar.com ve yan teşebbüslerine link veren siteler de hiçbir şekilde bundan sorumlu tutulamaz. 3doyunlar.com HİÇBİR ŞEKİLDE LİNK VERDİĞİ VEYA YAYINLANAN REKLAMLARDAKİ SİTELERİN İÇERİKLERİNDEN SORUMLU OLMADIĞI GİBİ BU SİTELERDE VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRULUKLARI, BİLGİNİN KAYNAKLARI VE YASAL OLUŞU / OLMAYIŞI HAKKINDA BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

13. Güvence.
Bu sözleşmeyi kabul ederek 3doyunlar.com’a servislerinin gelişimine katkıda bulunacağınıza, koruyacağınıza, çalışanların ve servislerin korunma altında kalmasında yardımcı olacağınıza, servislerimizden aldığınız bilgileri ve verileri de bu yönde kullanacağınıza, aynı zamanda gönderdiğiniz herhangi bir bildirim ve mesajın da yine bu olguları korumasına yardımcı olacağınıza dair bir “güven sözleşmesini” kabul etmiş olursunuz.

14. Yaptırımlar.
Bu kullanıcı sözleşmesinde yasaklanan davranışlarda bulunmanız veya teşebbüs etmeniz halinde servislerimizdeki kullanım hakkınız kısmen ya da tamamen elinizden alınabilir. Servislerimizi kullanarak oluşturduğunuz tüm veriler gösterimden kaldırılabilir; şimdi ya da gelecekte 3doyunlar.com ve yan teşebbüsleri ve onlarla ilişkili diğer kurumların sundukları hizmetlere erişiminiz geçici ya da kalıcı olarak engellenebilir.

15. Genel.
Bu sözleşme tamamen bulunduğunuz bölge yasaları çerçevesinde ele alınmalıdır. Eğer kullanıcı hesabınız tarafımızca bir başka yan kuruluşta da aktif hale getirilirse, tamamıyla kaydı yapmış olduğunuz sırada kabul ettiğiniz bu sözleşme geçerli olacaktır. Bizim kontrolümüzün dışında gelişebilecek herhangi bir problemden 3doyunlar.com sorumlu tutulamaz. Bu sözleşme tamamıyla karşılıklı yapılmış bir antlaşma yerine geçer.

16. Sözleşme İhlali. Eğer bir kullanıcının yada içeriğin sözleşmeyi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, [email protected] adresi yoluyla bizimle irtibata geçebilirsiniz.